Ukratko o osiguranju života

Dodatni alati

Croatia osiguranje od 1996. godine nudi usluge životnih osiguranja u BiH. Naša je osigurateljna ponuda izuzetno raznolika, te Vam nudi odabir upravo one police koja je prilagođena Vašim potrebama i financijskim mogućnostima.

Osiguranje života je oblik osiguranja i štednje. Polica osiguranja života jamči isplatu ugovorene svote osiguranja uvećanu za pripisanu dobit po isteku trajanja osiguranja, a u slučaju smrti ugovorena svota isplaćuje se korisniku osiguranja.

Vrste osiguranja

Osiguranje života:

  1. Mješovito osiguranje
  2. Štedno osiguranje djece
  3. Riziko osiguranje
  4. Krug života

Dopunska osiguranja:

  1. Dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života
  2. Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) uz osiguranje života
  3. Dopunsko osiguranje od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz štedno osiguranje djece