Vrste osiguranja

Vaše kuće, stanove, kuće za odmor, klijeti, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu, kao i zalihe, možete osigurati kod nas.

Nudimo Vam mogućnost osiguranja od raznih opasnosti kao što su osiguranja:

 • požara i nekih drugih opasnosti
 • potresa
 • provalne krađe i razbojstva
 • loma stakla
 • loma strojeva
 • odgovornosti i profesionalne odgovornosti

Nudimo Vam i ostala imovinska osiguranja:

 • osiguranje kućanstva
 • osiguranje turističkih apartmana
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje usjeva
 • osiguranje životinja
 • razna druga imovinska osiguranja

Osiguranje od požara

Zaključenjem osiguranja od požara (osnovne opasnosti) bez posebne doplate premije obuhvaćene su i sljedeće opasnosti:

 • oluja
 • udar groma
 • tuča (grad)
 • udar vlastitoga motornog vozila
 • eksplozija
 • udar nepoznatoga motornog vozila
 • pad i udar letjelice
 • manifestacija i demonstracija

Osiguranje kućanstva

Stvari u kući, odnosno stanu, koje služe za uređenje stana te za osobnu upotrebu i potrošnju (namještaj, kućanski aparati i uređaji, odjeća, gotov novac, dragocjenosti itd.) osnovnim osiguranjem obuhvaćaju 14 opasnosti:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča (led)
 • pad letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • poplave i bujice
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • snježne lavine
 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • provalne krađe
 • razbojstva
 • obične krađe
 • odgovornosti

Uz osnovno osiguranje stvari u kućanstvu, može se ugovoriti i dodatno osiguranje boja, obloga, podova i stakla od gore navedenih opasnosti te kućanskih uređaja od šteta nastalih djelovanjem električne energije. Ako se posebno ugovori mogu se osigurati i uobičajeni troškovi pronalaženja oštećenja na vodovodnim i odvodnim cijevima kućne kanalizacije, saniranje zidarskih i vodoinstalaterskih radova na zidu ili podu i naknada štete na tim cijevima. Od šteta nastalih djelovanjem električne energije osim uobičajenih kućanskih uređaja (hladnjak, TV, perilica itd.) moguće je osigurati i stabilne klima uređaje.

Stvari kućanstva moguće je osim u stalno nastanjenom stanu osigurati i u nenastanjenom stanu kao i u vikend kući i vinogradarskoj klijeti.