Array

Uputstvo za pritužbe u FBiH

Podnositelj pritužbe može biti osiguranik, ugovaratelj osiguranja ili korisnik iz ugovora o osiguranju. Pritužba se podnosi s ciljem izvansudskog rješavanja spora, i ne odnosi se na rješavanje odštetnih zahtjeva, kao i pojedinačnih zahtjeva za postupanje po ugovoru o osiguranju, odnosno zahtjeva za davanje informacija ili zahtjeva koji koji ne predstavljaju zahtjev za izvansudsko rješavanje spora.

Pritužba može biti podnesena iz slijedećih razloga:

 • postupanja zaposlenika Društva,
 • postupanja osoba koje za Društvo obavljaju zastupanja u osiguranju,
 • odluke u svezi sa ugovorom o osiguranju, ili izvršenjem ugovora o osiguranju,
 • postupanja u svezi rješavanja zahtjeva iz ugovora o osiguranju.

Načini podnošenja pritužbe:

 • popunjavanjem tiskanog obrasca i dostavljanjem istog bilo kojoj organizacijskoj jedinici Društva,
 • putem WEB stranice www.crosig.ba
 • putem pošte na adresu sjedišta Društva, Kardinala Stepinca b.b. Mostar,
 • telefaxom, ili elektroničkom poštom.

Rok za podnošenje pritužbe je 15 dana od dana kada je podnositelj pritužbe primio odluka na koju se pritužba odnosi, ali ne duže od godinu dana od dana nastupanja događaja, odnosno činjenice na koju se pritužba odnosi.

Sadržaj Pritužbe:

 • ime i prezime i adresu podnositelja pritužbe koji je fizička osoba ili njegovog zakonskog zastupnika, odnosno, tvrtku, sjedište i ime i prezime odgovorne osobe podnositelja pritužbe koji je pravna osoba,
 • razloge i zahtjev podnositelja pritužbe,
 • datum podnošenja pritužbe i potpis,
 • punomoć za zastupanje ukoliko je pritužba podnesena po punomoćniku.

Odluka o pritužbi donosi se u roku od 15 dana od dana dostavljanja kompletirane pritužbe. Odgovor na pritužbu treba biti obrazložen i potpisan.

Obrazac za pritužbe je dostupan za preuzimanje ovdje.