Certifikat ISO 9001:2008

ISO 9000 je serija normi koje je uvela Međunarodna organizacija za standarde (International Standards Organization – ISO) sa ciljem uspostave međunarodnih zahtjeva za Sustave upravljanja kvalitetom.

U toj seriji normi donijet je i ISO 9001 (Quality systems – Model for Quality assurance in design/development, installation and servicing) koji se primjenjuje na sve vrste proizvodnih i uslužnih djelatnosti u slučaju kada proizvođač nudi razvoj i servisiranje proizvoda/usluge u sukladnosti s funkcionalnim opisom i zahtjevom kupca.

Croatia osiguranje d.d. je 2002. godine, samoinicijativno1, vlastitim snagama, uz veliki trud i dodatne aktivnosti svih zaposlenika izgradilo sustav kvalitete koristeći vanjske konzultante samo kao moderatore procesa. Nakon uspješno položenog certifikacijskog audita, 13.6.2002. godine, Croatia osiguranje d.d. je postalo prvo osiguravajuće društvo na prostoru jugoistočne Europe sa certifikatom ISO 9001:2000.

2014. godine, Društvo je po treći put uspješno potvrdilo sustav kvalitete. Potvrda toga je obnova certifikata nakon audita od strane tvrtke Bureau Veritas Croatia d.o.o. čiji je osnivač Bureau Veritas S.A. Paris, Francuska. Broj certifikata je CRO19593Q.

Aktivnosti sustava kvalitete su dokumentirane Priručnikom kvalitete, procedurama i pravilnicima kojima se jasno utvrđuju opseg i slijed aktivnosti, pripadajuće odgovornosti, ovlaštenja i metode nadzora.

Procesi nužni za učinkovito upravljanje sustavom u skladu sa normom ISO 9001:2008:

 1. Procesi administracije
  • upravljanje dokumentima
  • upravljanje zapisima kvalitete
 2. Procesi upravljanja
  • donošenje poslovnog plana
  • ocjena sustava kvalitete
 3. Procesi vezani uz resurse
  • upravljanje ljudskim potencijalima
  • osiguranje i održavanje kvalitete infrastrukture
  • osiguranje i održavanje kvalitete radne okoline
 4. Procesi realizacije osiguranja osoba i imovine
  • planiranje realizacije
  • izrada marketinškog plana
  • prodaja osiguranja
  • uvođenje novih vrsta osiguranja na tržište
  • osiguranje informatičke podrške
  • nabava
  • obrade osiguranja
  • likvidacija šteta
  • isplata šteta
  • čuvanje i korištenje arhivskog materijala
 5. Procesi mjerenja, analize i poboljšavanja
  • praćenje zadovoljstva osiguranika
  • interni audit
  • praćenje i nadzor nad kvalitetom usluge
  • praćenje i nadzor nad kvalitetom procesa
  • upravljanje nesukladnim proizvodima i uslugama
  • obrada podataka i izvješćivanje
  • popravne radnje
  • zaštitne radnje

Načela politike kvalitete u Croatia osiguranju d.d. se baziraju na:

 • Kvaliteta usluge
  Kvaliteta usluge plod je tradicije, profesionalnosti, poštivanja zakonskih propisa i marljivog rada zaposlenika. Kvaliteta je temelj našeg uspjeha i zahvaljujući njoj trajemo "Za sva vremena".
 • Zadovoljstvo osiguranika
  Bit osigurateljnog posla je pronalaženje brzih i kvalitetnih rješenja osigurateljnih pokrića za pojedine rizike uz adekvatnu premiju i pravična i brza naknada štete, uz uvažavanje i promptno reagiranje na primjedbe osiguranika.
 • Kadrovi
  Naša tvrtka vrijedi onoliko koliko vrijede naši zaposlenici. Njihovo usavršavanje i izobrazba su kontinuiran i obvezujući proces jer su naši ljudi glavni promotori Croatia osiguranja d.d. i svih poslovnih aktivnosti.

Kroz izgradnju ovakvog sustava, poboljšala se i uredila postojeća praksa a ispunjavanje zahtjeva standarda unaprijedilo je sve procese i povećalo vrijednost poduzeća, na radost zaposlenih i dioničara.

1 U Bosni i Hercegovini izgradnja sustava kvalitete još uvijek nije zakonska obveza niti certificirani ponuđači (za sada) uvjetuju posjedovanje ISO certifikata za poslovnu suradnju.