Štete iz osiguranja života

Osnovne informacije

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja života? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Ako želite prijaviti osigurani slučaj po polici životnog osiguranja, popunite obrazac koji se nalazi na našoj web stranici, te isti sa potrebnom dokumentacijom dostavite na:

Obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje.

Potrebna dokumentacija

Kako bi obrada vašeg zahtjeva bila što brža, Croatia osiguranje d.d. sugerira da već kod prijave štete ispunite i predate sljedeće obrasce i dokumente.

OSIGURANJE ŽIVOTA – DOŽIVLJENJE/OTKUP

 • Popunjen obrazac prijave štete
 • Original police osiguranja života
 • Presliku osobne karte
 • Potvrdu o tekućem računu korisnika naknade
 • Ovlast kod uzajamnih polica
 • Ostala dokumentacija po potrebi
OSIGURANJE ŽIVOTA – SLUČAJ SMRTI USLIJED BOLESTI ILI NEZGODE
 • Popunjen obrazac prijave štete
 • Original polica osiguranja života
 • Smrtni list
 • otpusno pismo iz bolnice, nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz
 • Potvrdu o tekućem računu korisnika naknade
 • Presliku osobne karte korisnika naknade
 • Ostala dokumentacija po potrebi
DOPUNSKO OSIGURANJE OD POSLJEDICA NESRETNOG SLUČAJA
 • Popunjen obrazac prijave štete
 • Preslika police osiguranja života
 • Medicinsku dokumentaciju s utvrđenim posljedicama radi određivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta (nalazi, RTG snimci…)
 • Potvrdu o tekućem računu korisnika naknade
 • Presliku osobne karte korisnika naknade
 • Ostala dokumentacija po potrebi
ROĐENJE DJETETA
 • Popunjen zahtjev osiguratelju za isplatom naknade
 • Preslika police osiguranja života
 • Preslika rodnog lista djeteta
 • Preslika osobne karte majke
 • Potvrdu o tekućem računu majke
 • Ostala dokumentacija po potrebi