Sažetak revidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu

Izvještaj neovisnog revizora dioničarima društva CROATIA OSIGURANJA d.d. o sažetim revidiranim financijskim izvještajima možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Sažetak revidiranih financijskih izvještaja za 2023. godinu