Riziko osiguranje

Osiguranje možete ugovoriti brzo i jednostavno.

O osiguranju

Ovo se osiguranje sklapa na određeno trajanje i ne može se ugovoriti na vrijeme kraće od jedne godine. Visinu osigurane svote i premije sporazumno utvrđuju ugovaratelj osiguranja i osiguratelj, prema izabranoj tarifnoj grupi, pristupnoj dobi osiguranika i ugovorenom trajanju osiguranja, odnosno trajanju otplate kredita.


Ovisno o visini osigurane svote osiguranje je moguće ugovoriti sa ili bez liječničkog pregleda i to tako da je:

  • Trajanje osiguranja može biti od 1 do 20 godina, uz mogućnost ugovaranja do 65. godine života osiguranika.
  • Premija se plaća unaprijed u ugovorenim rokovima, a moguća je mjesečna, godišnja i jednokratna uplata.