Prometna nezgoda

Osnovne informacije

U slučaju nastanka manje materijalne štete prometna policija u pravilu ne obavlja očevid prometne nesreće pa prije nego uklonite vozila s kolnika i omogućite nesmetano odvijanje prometa obavezno fotografirajte položaj vozila i mjesto prometne nezgode iz veće i neposredne udaljenosti kao i tragove kočenja, otpalih krhotina na kolniku, oštećenja na vozilima itd.

Nakon što ste uklonili vozila potrebno je da oba sudionika nesreće uredno popune i potpišu Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijene osobne podatke i podatke o vozilima. Najbolje je da oba sudionika prometne nezgode sa svojim vozilima odu u najbližu poslovnicu osiguravajućeg društva koje je izdalo policu za vozilo koje je prouzročilo prometnu nezgodu, te tamo ispune potrebne obrasce za prijavu štete i izvrše procjenu nastale štete.

Europskim izvješćem ni u kom slučaju ne priznaje se krivnja. Isto isključivo služi za prikupljanje podataka o nezgodi. Opisi tijeka nesreće koji se ne podudaraju mogu također biti zapisani, po potrebi na dodatnom papiru.

Prometnu policiju svakako pozovite u sljedećim slučajevima:

 • nastanka veće materijalne štete,
 • gubitka života ili ozljeda bilo koga od sudionika prometne nezgode (u ovom slučaju pozovite hitnu medicinsku pomoć),
 • sudara s neosiguranim vozilom,
 • međunarodne štete (sudara s vozilom stranih registracijskih pločica),
 • alkoholiziranosti nekog od vozača vozila koje je sudjelovalo u prometnoj nezgodi vožnje bez vozačke dozvole.

Oštećenja na vozilu moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete

Šteta auto odgovornosti

Prometna nezgoda sa vozilom sa BiH registarskim pločicama

U slučaju prometne nezgode s drugim vozilom vaš odštetni zahtjev podnosite društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornosti.

Ako je vaše vozilo osigurano kod Croatia osiguranja d.d., u slučaju sudara s drugim vozilom BiH registracijske oznake, gdje vi niste skrivili nezgodu, a rađen je očevid od strane prometne policije, prijavu štete i podnošenje vašeg odštetnog zahtjeva izvršite u najbližoj poslovnici Croatia osiguranja d.d. ili na drugi način opisan na stranici. Croatia osiguranje će izvršiti obradu zahtjeva ukoliko je vozilo odgovorno za štetu osigurano kod Croatia osiguranja d.d. ili ukoliko je polica osobe odgovorne za nezgodu izdana od strane potpisnice sporazuma o uslužnom rješavanju šteta (prema uvjetima iz sporazuma).

U protivnom, vaš zahtjev će biti proslijeđen na obradu društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana.

Zahtjev možete podnijeti i direktno društvu za osiguranje kod kojega je osoba odgovorna za nezgodu osigurana od automobilske odgovornosti. Ovo se posebno odnosi na prometne nezgode gdje nije rađen očevid od strane prometne policije, odnosno gdje su sudionici prometne nezgode popunili i potpisali Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijenili osobne podatke i podatke o vozilima. U slučaju da prometna policija nije radila očevid prometne nezgode, potrebno je da oba sudionika svojim vozilima dođu na procjenu štete radi rekonstrukcije nastanka samih oštećenja. Na taj način ubrzava se postupak rješavanja vašeg odštetnog zahtjeva.

Ukoliko, uslijed oštećenja, vozila nisu pokretna, molimo vas da prilikom prijave štete navedete mjesto na kojem se vozilo nalazi kako bi procjenitelji Croatia osiguranja d.d. mogli izvršiti pregled oštećenog vozila.

Kako bi vaš odštetni zahtjev obradili u najkraćem roku, molimo vas da uz uredno popunjen obrazac prijave štete, predate i slijedeću dokumentaciju:

 • presliku prometne dozvole,
 • presliku vozačke dozvole,
 • Europsko izvješće o nezgodi,
 • policijski zapisnik (zajedno sa skicom lica mjesta, izjavama, fotografijama itd.),
 • zapisnik o alkotestiranju,
 • broj računa osiguranika odnosno oštećenika i naziv banke u kojoj je isti otvoren,
 • originalnu punomoć za naplatu štete ako je korisnik prava iz osiguranja različit od oštećenog (npr. vlasnika vozila),
 • medicinsku dokumentaciju (kod nematerijalne štete),
 • prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka itd.

Potrebne obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s nabrojenom dokumentacijom dostavite osiguratelju.

Vozila sa inozemnim registarskim pločicama

Ukoliko je prometnu nezgodu skrivio vozač vozila inozemne registracije sudionici su dužni postupati na jednak način kao da se radi o domaćem vozilu, osim što od vozača inozemnog vozila treba zatražiti kopiju njegove zelene karte, a ukoliko vozač nije u posjedu kopije svakako se pobrinite da ju dobijete, jer će vam upravo taj dokument olakšati bar onaj početni postupak utvrđivanja nadležnog osiguravatelja. Ova isprava je ključni dokument temeljem kojeg ostvarujete pravo na naknadu štete, pogotovo ako strani sudionik dolazi iz neke od zemalja koja nije članica Europske Unije (npr. Švicarske, Norveške ili Island).

Oštećena osoba svoj zahtjev za naknadu štete podnosi Birou zelene karte BiH. Budući da Biro nema vlastitu službu za obradu međunarodnih šteta tu je svoju ovlast prenio na članice tj. osiguravajuća društva koja se bave poslovima obveznog osiguranja automobilske odgovornosti. To znači da se odštetni zahtjev možete podnijeti i izravno osiguravajućem društvu koje će Vas informirati o daljnjem tijeku postupka.

Neosigurana motorna vozila

Ako je treća osoba pretrpjela štetu nastalu uporabom neosiguranog vozila, odštetni zahtjev može podnijeti Zaštitnom fondu FBiH ili Zaštitnom fondu RS (ovisno o nadležnosti), svom osiguratelju ili jednom od društava za osiguranje koje će ga zaprimiti te proslijediti na rješavanje Zaštitnom fondu.

Takva šteta isplaćuje se na teret Zaštitnog fonda , koji se puni sredstvima osiguravatelja razmjerno ostvarenoj premiji u obveznim osiguranjima u prethodnoj godini. Međutim, Zaštitni fond ima pravo regresa isplaćenog iznosa naknade, uvećanog za kamate i troškove od osobe odgovorne za štetu.

Nepoznata motorna vozila

Ako je treća osoba pretrpjela nematerijalnu štetu, nastalu uporabom nepoznatog vozila, odštetni zahtjev podnosi Zaštitnom fondu koji ima obavezu dati naknadu samo kod šteta zbog smrti i tjelesnih povreda.

Ukoliko se naknadno pronađe vozilo čijom je uporabom nanesena šteta te se utvrdi odgovorni osiguratelj, Zaštitni fond ima pravo na naknadu od odgovorne osobe odnosno od odgovornog osiguratelja, i to isplaćenog iznosa štete, kamata i troškova.

Motorna vozila pripadnika vojske

U slučaju prometne nezgode sa vozilom Oružanih snaga BiH, vaš odštetni zahtjev podnosite Ministarstvu obrane BiH na adresi:
Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine
Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Sudar u inozemstvu

U slučaju nezgode u inozemstvu preporuka je pozvati policiju, osim ako je praksa u državi nastanka nezgode takva da policija ne izlazi na mjesto nezgode (nezgoda s manjom imovinskom štetom). Preporučamo da fotografirate položaj vozila i mjesto prometne nezgode iz veće i neposredne udaljenosti kao i tragove kočenja, otpalih krhotina na kolniku, oštećenja na vozilima i sl. U ovom slučaju savjetujemo da zajedno s drugim sudionikom ili sudionicima popunite i potpišete Europsko izvješće o nezgodi, tj. da razmijenite podatke o osiguranju.

Europsko izvješće o nezgodi je tipski obrazac koji bez obzira na jezik na kojem je sastavljen, sadržajno i slijedno istovjetan na području cijele Europe. Sadržaj na tom obrascu moći ćete razumjeti uspoređujući tekst na vašem obrascu. U slučaju da policija u državi nastanka štetnog događaja ne izađe na uviđaj, sudionici ne smiju napustiti mjesto prometne nesreće dok ne popune Europsko izvješće o nezgodi. U slučaju odgovornosti stranog vozila za prometnu nezgodu preporučamo da se nakon prometne nezgode javite osiguravajućem društvu krivca ili pak nacionalnom uredu za osiguranje čiju adresu, brojeve telefona i faksa možete naći na poleđini zelene karte.

Po povratku u Bosnu i Hercegovinu, ukoliko niste postavili vaš odštetni zahtjev u državi nastanka prometne nezgode, obratite se Birou zelene karte BiH (Derviša Numića 7 Sarajevo) ili svome osiguratelju, čije će vam stručne službe dati potrebne savjete oko podnošenja odštetnog zahtjeva.

Šteta automobilskog kaska

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja automobilskog kaska? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Postoje određene situacije kada je obavezno nakon nezgode pozvati policiju kako bi napravila očevid, a to su sljedeći slučajevi:

 • krađa vozila,
 • eksplozija,
 • požar,
 • sudar sa životinjama,
 • prometna nezgoda u kojoj je nastala veća materijalna šteta (veća od 5% nabavne vrijednosti novog vozila) i
 • prometna nezgoda nakon koje vozilo nije u voznom stanju.

Vozilo poslije nezgode nije u voznom stanju ako se više ne može samostalno kretati ili bi daljnja upotreba vozila mogla izazvati još veću štetu (npr. istjecanje rashladne tekućine, ulja i sl.).

U situaciji kada niste sigurni je li vozilo u voznom stanju, bolje je pozvati policiju koja će napraviti očevid i po potrebi pozvati vučnu službu koja će odvesti vaše vozilo na mjesto koje vi odredite. Štetu prijavite najbližoj podružnici Croatia osiguranja.

Kako bi vaš zahtjev obradili u najkraćem mogućem vremenu, molimo vas da prilikom prijave kasko štete uz uredno popunjen obrazac Prijave kasko štete predate i sljedeću dokumentaciju:

 • presliku kasko police,
 • presliku prometne dozvole oštećenog vozila,
 • presliku vozačke dozvole (ako je vozilo bilo u pokretu u momentu nezgode),
 • presliku zapisnika o alkotestiranju (ukoliko je isto provedeno),
 • presliku Zapisnika o očevidu policije (ukoliko istim raspolažete),
 • Europsko izvješće o nezgodi (u slučaju nezgode sa drugim vozilom; manja materijalna šteta) i
 • broj računa osiguranika i naziv banke u kojoj je isti otvoren.

Oštećenja na vozilu moraju biti nepromijenjena do prijave štete osiguratelju i dolaska predstavnika osiguratelja radi procjene štete.

Ukoliko vam se dogodio osigurani slučaj krađe molimo vas da dostavite još:

 • potvrdu MUP-a kojem je prijavljena krađa vozila te da isto nije pronađeno nakon proteka perioda od 30 dana od dana krađe vozila,
 • odjavljenu prometnu dozvolu,
 • odjavljenu knjižicu vozila i
 • sve ključeve vozila.

Potrebne obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s nabrojenom dokumentacijom dostavite osiguratelju.

Savjeti u slučaju nezgode

Prometne nezgode, nažalost, dio su našeg svakodnevnog života. U najvećem broju slučajeva posljedice su manje ili veće štete na vozilima – iako se na žalost događa i velik broj prometnih nezgoda s daleko težim posljedicama za vozače, suputnike ili sudionike.

U slučaju da se dogodi i vama

Nakon prometne nezgode nastanu mnogobrojni problemi pa nam je želja pomoći u takvoj situaciji, barem u dijelu koji je vezan za dužnost postupanja sudionika prometne nesreće. Nudimo Vam i nekoliko korisnih savjeta i uputa o tome što treba poduzeti da biste na što jednostavniji način ostvarili pravo na naknadu štete.

Dužnosti u slučaju prometne nezgode

Osoba koja se zatekne ili naiđe na mjesto prometne nezgode u kojoj ima ozlijeđenih osoba dužna je ukazati pomoć ozlijeđenim osobama.

Ako je nastala manja materijalna šteta

Potrebno je odmah ukloniti vozila s kolnika, omogućiti nesmetano odvijanje prometa, popuniti i potpisati Europsko izvješće o nezgodi ili na drugi način razmijeniti osobne podatke i podatke o vozilima. Ukoliko Vam drugi sudionik prometne nezgode odbije dati osobne podatke, odnosno podatke o vozilu, ili napusti mjesto prometne nezgode, u slučaju oprečnih mišljenja glede krivnje, u slučaju sudara s neregistriranim vozilom, s vozilom inozemne registracije, u slučaju alkoholiziranosti vozača, vožnje bez vozačke dozvole i slično – preporučamo Vam da o prometnoj nezgodi obavijestite policiju koja će izaći na mjesto prometne nesreće.

Ukoliko je netko izgubio život ili je ozlijeđen, te u slučaju veće materijalne štete

Potrebno je pozvati liječnika, ostati na mjestu prometne nezgode, s tim što se možete privremeno udaljiti samo radi pružanja pomoći ozlijeđenim osobama, ili ako vam je samom potrebna liječnička pomoć. Poduzmite sve potrebne mjere kako bi se otklonile nove opasnosti, te omogućio normalan tijek prometa. Pobrinite se da se ne mijenja stanje na mjestu nezgode i da se sačuvaju postojeći tragovi. Upalite sve pokazivače smjera te postavite sigurnosni trokut (najmanje 50 m od mjesta prometne nezgode).

O prometnoj nezgodi obavijestite najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju.

Trebate pomoć?

 
Ostavite nam svoje podatke i naši zastupnici će vas kontaktirati u najkraćem roku

[caldera_form id=”CF5fc4b602c23ca”]