Prijava osiguranog slučaja

Što učiniti u slučaju nastanka prometne nezgode, ozljeda, provalne krađe, požara, puknuća cijevi i sl.?

Kod nastanka sličnih situacija znamo da vam trenutak nije ugodan, zato vam želimo maksimalno olakšati proces prijave osiguranog slučaja. Kroz jednostavan proces prijave i obrade odštetnih zahtjeva, uz visoku razinu stručnosti i susretljivosti naših djelatnika, želimo ostvariti krajnji cilj a to je zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti naših osiguranika.

Na ovoj stranici naći ćete sve informacije koje su vam potrebne prilikom prijave osiguranog slučaja.

Ovom prilikom još jednom vam želimo iskazati zahvalnost što ste povjerenje u osiguranju vaše imovine i života poklonili Croatia osiguranju d.d.

Ukoliko imate ikakvih dodatnih pitanja, slobodno nam se obratite putem

Kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici?

Odštetni zahtjev podnosi se na predviđenom obrascu, ovisno o vrsti ugovorenog osiguranja, kojeg možete preuzeti:

Prijavu odštetnog zahtjeva preporučujemo izvršiti odmah po nastanku štetnog događaja, a ukoliko se radi o tjelesnim povredama nakon završetka liječenja.

Prijava štete se može izvršiti:

Prijave podnesene telefonom ili usmeno, moraju se pismeno potvrditi.

Dostavljanje dokumentacije

Po ispunjavanju obrasca i pribavi potrebne dokumentacije za prijavu odštetnog zahtjeva isti se podnosi nadležnoj stručnoj službi Croatia osiguranja:

Postupak nakon izvršene prijave štete

Ukoliko se radi o materijalnoj šteti gdje je vozilo pokretno, procjena na vašem vozilu će se obaviti odmah po zaprimanju prijave štete, a ukoliko to nije izvedivo, sa procjeniteljem će se dogovoriti termin i mjesto procjene.

Ako se radi o nepokretnom vozilu ili o šteti na imovini, naš će vam se procjenitelj telefonski najaviti radi obavljanja radnje procjene štete najkasnije u roku od 3 dana od izvršene prijave. Nakon obavljanja poslova procjene možete pristupiti otklanjanju štete, popravkom ili na neki drugi načina zavisno o vrsti štete. Za slučaj da se naknadno utvrde dodatna oštećenja, dužni ste o tome izvijestiti procjenitelja radi sačinjavanja dopunskog izvida štete.

Ukoliko se radi o tjelesnim povredama moguće je da ćete biti pozvani na liječnički pregled o čemu ćete biti pisano obaviješteni u zakonom propisanom roku od dana izvršene prijave štete. Ukoliko vam se u tom smislu ne javimo, to najčešće znači da se predmet može rješavati temeljem dostavljene dokumentacije.

Dodatna pojašnjenja / dokumentacija

Ukoliko utvrdimo da su za rješavanje za obradu vašeg odštetnog zahtjeva potrebne dodatne informacije ili dokumentacija, o tome ćete biti posebno pismeno obaviješteni u zakonom propisanom roku od dana zaprimanja zahtjeva.

Odluka i obavještavanje

Nakon izvršene obrade odštetnog zahtjeva, pisanim putem ćemo vas obavijestiti u svezi s isplatom odštete ili drugim načinom rješenja zahtjeva.

Postupanje po prigovoru

Postupku obrade svakog odštetnog zahtjeva pristupamo profesionalno i odgovorno. No naravno, moguće je da ponekad nastane nezadovoljstvo načinom na koji je zahtjev riješen. Ukoliko niste zadovoljni odlukom ili postupanjem Croatia osiguranja u postupku obrade vašeg odštetnog zahtjeva, možete podnijeti obrazloženi pismeni prigovor na jedan od sljedećih načina:

O vašem prigovoru smo dužni donijeti pisanu odluku u zakonom propisanom roku od dana zaprimanja, a ukoliko su za njegovo rješavanje potrebni dodatni izvidi ili dokumentacija o tome ćete biti pisano obaviješteni u istom prethodno navedenom roku.

Informacije tijekom postupka rješavanja odštetnog zahtjeva

O svim potrebnim informacijama/radnjama za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva redovito ćemo vas pismeno informirati, a ukoliko vas zanimaju dodatne informacije možete se obratiti:

  • zaduženom djelatniku za rješavanje vašeg odštetnog zahtjeva,
  • putem besplatnog telefona 0800 8 1884 ili e-mail stete-info@crosig.ba,
  • kao i vašem prodajnom savjetniku.

Dokumente za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s eventualnom dodatnom dokumentacijom dostavite osiguratelju.

Trebate pomoć?

 
Ostavite nam svoje podatke i naši zastupnici će vas kontaktirati u najkraćem roku

[caldera_form id=”CF5fcf3cd5e81ac”]