Povezana društva

Crotehna d.o.o.

Adresa: Sestara milosrdnica b.b., 88320 Ljubuški
Telefon: +387 (0)39 839 501

Djelatnosti:

 • usluga registracije vozila
 • tehnički pregled vozila
 • testiranja
 • tahografi
 • ugradnja zaštitnih sustava

Croauto d.o.o.

Adresa: Kneza Domagoja 11b, 88000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 313 690

Djelatnosti:

 • tehnički pregled vozila
 • usluga registracije vozila
 • testiranje vozila
 • atesti
 • tahografi

Croatia Remont d.d.

Adresa: Tasovčići b.b., 88300 Čapljina
Telefon: +387 (0)36 805 099

Djelatnosti:

 • usluga registracije vozila
 • tehnički pregled vozila
 • testiranja
 • tahografi
 • ugradnja zaštitnih sustava

Hotel Hum d.o.o.

Adresa: Nikole Šopa 2, 88320 Ljubuški
Telefon: +387 (0)39 839 400
Internet sjedište: http://www.hotelhum.com

Djelatnosti:

 • ugostiteljstvo i turizam