Osiguranje od nesretnog slučaja

Osigurajte naknadu u slučaju nezgoda i nesretnih slučajeva.

Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

Svrha osiguranja od nezgode je da se u trenutku nastanka nesretnog slučaja osiguranoj osobi ili njegovoj obitelji isplati osigurana svota ili njen dio. Nesretnim slučajem smatra se svaki iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaj, koji djelujući uglavnom izvana i naglo na tijelo osiguranika ima za posljedicu smrt, potpuni ili djelomični invaliditet, prolaznu nesposobnost za rad ili narušenje zdravlja koje zahtjeva liječničku pomoć.

Nudimo različite mogućnosti osiguranja od nesretnog slučaja (nezgode):

 • individualno osiguranje nezgode pri redovitom zanimanju i izvan njega
 • kolektivno osiguranje nezgode
 • osiguranje managera
 • osiguranja osoba pri bavljenju sportom ili rekreacijom
 • osiguranje učenika i studenata
 • osiguranje članova kućanstva (obitelj)
 • osiguranje gostiju hotela
 • obvezno osiguranje putnika
 • osiguranje korisnika tekućih računa

Osiguranje nezgode se može ugovoriti za slijedeće slučajeve:

 • smrt uslijed nezgode
 • smrt uslijed bolesti
 • trajni (potpuni ili djelomični) invaliditet
 • dnevna naknada za privremenu nesposobnost za rad
 • naknada za boravak u bolnici
 • naknada troškova liječenja

Premija osiguranja ovisi o:

 • visini osiguranih svota
 • trajanju osiguranja
 • zanimanju odnosno aktivnosti kojim se bavi osiguranik
 • načinu plaćanja

Croatia osiguranje d.d. kao osiguravajuća tvrtka, sa dugogodišnjom tradicijom na BiH tržištu koristi usluge reosiguranja u zaštiti svojih osiguranika, tako da je osiguranik u svakom trenutku potpuno osigurateljno zaštićen.

Osiguranje nezgode višestruko je korisno i potrebno u svakoj životnoj situaciji.

Pružamo vam jedinstvene mogućnosti osiguranja od nesretnog slučaja, prilagođene vašim željama, zanimanju i aktivnostima. I to uz vrlo povoljnu premiju.

Donosimo vam sljedeće prednosti:

 • kratak rok isplate štete
 • osiguranje 24h dnevno, bez teritorijalnog ograničenja
 • veliki broj osiguranih rizika u ponudi

Ugovaranje osiguranja od nezgode brzo je i jednostavno, a osigurati se možete na trajanje od 1 dana pa do godine dana.

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja obuhvaća dragovoljna osiguranja osoba od posljedica nesretnoga slučaja nastalih u pravilu pri obavljanju njihova redovitoga zanimanja i izvan njega, ali i osiguranja posebnih ljudskih aktivnosti ili djelatnosti prigodom kojih može nastupiti nesretni slučaj te naposljetku, obvezno osiguranje putnika u javnom prometu.

Tko se može osigurati?

Osiguranik, u pravilu može biti osoba od navršene 14. godine do završno 75. godine života. Osobe mlađe od 14 i starije od 75 godina, mogu biti osigurane samo po dopunskim ili posebnim uvjetima. Osiguranje može ugovoriti svaka pravna ili fizička osoba koja ima poslovnu sposobnost i interes da sklopi osiguranje.

Na koji rok se ugovara osiguranje?

Osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja u pravilu se ugovara na rok od godine dana, međutim moguće je ugovoriti i kraći rok (od 1 dan nadalje). Kod kolektivnih osiguranja moguće je ugovoriti višegodišnje ili dugoročno osiguranje. Osiguranjem se u pravilu nudi pokriće 24 sata dnevno i bez teritorijalnog ograničenja, ali se može ugovoriti i ograničeno pokriće (npr. samo za vrijeme rada, za vrijeme putovanja, za vrijeme sportskih aktivnosti i sl.).

Koliko može iznositi naknada za trajni invaliditet?

Za utvrđeni trajni invaliditet veći od 50% Croatia osiguranje d.d. za svaki postotak iznad 50% isplaćuje dvostruki iznos naknade, tako da naknada za trajni invaliditet može biti do 50% veća od ugovorene osigurane svote. Npr.:

 • za trajni invaliditet od 45 % isplaćuje se 45% osigurane svote
 • za trajni invaliditet od 60% isplaćuje se 70 % osigurane svote (50+10+10)
 • za trajni invaliditet od 100% isplaćuje se 150% osigurane svote (50+50+50)