O nama

Uprava

Damir Đogić

Direktor

Maja Sušac

Izvršni direktor

Krunoslav Beljo

Izvršni direktor

Nadzorni odbor

Robert Vučković

Predsjednik nadzornog odbora

Gordan Radin

Član nadzornog odbora

Mario Batarilo

Član nadzornog odbora

Odbor za reviziju

Jelena Matijević

Predsjednik odbora za reviziju

Angela Olujić

Član odbora za reviziju

Maja Letica

Član odbora za reviziju

Osnovni podaci

 • Naziv Društva: Croatia osiguranje d.d.
 • Sjedište Društva: Mostar, Ulica Kardinala Stepinca b.b.
 • Telefon: + 387 (0)36 446 700
 • Fax: + 387 (0)36 446 701
 • Web site: https://www.crosig.ba
 • E-mail: info@crosig.ba
 • Godina osnivanja: 1992.
 • Broj i datum upisa u registar Agencije za nadzor osiguranja F BiH:

1.0.-021-31/98 R od 24.7.1998./
1.0.-021-837/07 od 6.7.2007. i 1.0.-021-837-1/07 od 6.7.2007.

 • Broj i datum upisa u registar kod Komisije za vrijednosne papire F BiH:

02-13-25 od 8.6.2000.

 • Broj i datum upisa u sudski registar:

U/I-01046/92 od 6.11.1992./ 064-Reg-07-000652 od 15.6.2007.

 • Identifikacijski broj: 4272062390004

Društvo je registrirano za sljedeće djelatnosti:

U unutrašnjem prometu

 • Šifra 66.11 Životno osiguranje
 • Šifra 60.12 Ostalo osiguranje
 • Šifra 60.21 Procjena rizika i šteta
 • Šifra 66.29 Ostale pomoćne djelatnosti u osiguranju i mirovinskim fondovima

U vanjskotrgovinskom prometu

 • Životno osiguranje (osiguranje života)
 • Neživotno osiguranje (ostalo osiguranje)
 • Pomoćne djelatnosti za osiguranje i mirovinske fondove.

Crtice iz povijesti

Na sjednici Glavnog zastupstva slobodnog kraljevskog grada Zagreba, 4. lipnja 1884. gradsko je zastupstvo usvojilo osnovna pravila Croatie – osiguravajuće zadruge. Taj čin i taj povijesni dan – 4. lipnja 1884. – datumom su osnutka Croatie. Čim su prilike dopustile i zadruga materijalno i kadrovski ojačala, podnesena je zamolba zajedničkom Ministarstvu financija, kao tadašnjoj upravnoj vlasti, za proširenjem poslovanja i na Bosnu i Hercegovinu.

U većim se mjestima osnivaju zadružna povjerenstva, a u gradovima Sarajevo i Mostar glavna zastupstva.

Croatiin put u Bosni i Hercegovini obilježila je 1903. godina kada je u katastrofalnom požaru u Travniku i travničkoj regiji izgorjela silna imovina koja je većim dijelom pripadala osiguranicima Croatie. Samo u jednom danu Croatia je isplatila 42 štete što dovoljno govori o snazi i poslovnoj filozofiji na samom početku poslovanja – koja je zadržana do danas.

Taj događaj, međutim, nije oslabio Croatiu. Povjerenje joj ukazuju novi osiguranici i Croatia iz dana u dan jača. Poslovi u Bosni i Hercegovini se osjetno intenziviraju i proširuju, te se zbog pojednostavljenja upravljanja poslovanjem ukazuje potreba za proširenjem poslovanja i u Sarajevu se 1905. otvara podružnica Sarajevo.

Od 1908. Croatia u Bosni i Hercegovini započinje s programom životnog osiguranja, koji doživljava svoju ekspanziju.

Prvi svjetski rat donio je stagnaciju u osigurateljnom poslu, da bi s njegovim svršetkom Croatia odmah započela poslovanje u novonastaloj državi. U Brčkom se 1921. godine osniva glavno zastupstvo, a 1922. u Banja Luci se kupuje zgrada u ulici fra Grge Martića na broju 6. Zadruga i dalje jača, te sa novim ustrojstvom Croatie 1940. podružnica Sarajevo posluje u Aleksandrovoj ulici na broju 71.

Nakon II. svjetskog rata ime Croatia se zamjenjuje imenom DOZ – Državni osiguravajući zavod.

1967. DOZ se transformira u Udruženi zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb, a u Bosni i Hercegovini se u Prijedoru otvara predstavništvo. 25. lipnja 1970. mijenja se naziv u Croatia – Zavod za osiguranje i reosiguranje Zagreb. Krajem 80-ih godina ponovno se u Bosni i Hercegovini osnivaju poslovne jedinice – u Ljubuškom, Mostaru, Sarajevu, Tuzli, Bugojnu kao i u mjestima Bosanske Posavine i dijelu Središnje Bosne. 1990. Croatia postaje dioničko društvo.

9. listopada 1992. godine, na osnivačkoj skupštini u Međugorju, Croatia osiguranje kao dioničko društvo – samostalno gospodarsko društvo u Bosni i Hercegovini utemeljuju domaće fizičke i pravne osobe sa matičnom kućom iz Zagreba.