Novosti

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Obavijest o raskidanju ugovora o zastupanju

Dokument s informacijama o raskidu ugovora o zastupanju možete pogledati na sljedećoj poveznici: Informacije o raskidu ugovora o zastupanju

Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine Društva

Izvanredna Skupština CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u petak, 16.12.2022. godine s početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati...

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Izvještaj možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Obavijest o sazivanju izvanredne Skupštine Društva

Izvanredna Skupština CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u petak, 30.09.2022. godine s početkom u 11,00 sati. Skupština će se održati...