Novosti

Izvještaj OEI-OS na 30.06.2023. godine

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: OEI-OS-30.06.2023.

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta – obavijest o isplati dividende

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta – obavijest o održanoj redovnoj Skupštini

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta

Sažetak revidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2022. – 31.12.2022. godine

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Sažetak revidiranih financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01.2022. - 31.12.2022. godine

Izvještaj neovisnog revizora za 2022. godinu

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj neovisnog revizora za 2022. godinu