Nezgoda

Osnovne informacije

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu ozljedu osiguranika, osiguranik je dužan:
 • javiti se liječniku odnosno pozvati liječnika radi pregleda i pružanja potrebne pomoći i poduzeti sve potrebne mjere radi liječenja, kao i držati se liječničkih savjeta i uputa u pogledu načina liječenja i
 • da o nesretnom slučaju pismeno izvijesti Croatia osiguranje d.d. u roku kada mu to prema njegovom zdravstvenom stanju bude moguće.

Ukoliko je nesretni slučaj imao za posljedicu smrt osiguranika, korisnik osiguranja je dužan:

 • Pismeno izvijestiti Croatia osiguranje d.d. u roku od 3 dana o nesretnom slučaju, odnosno kada je to, s obzirom na okolnosti slučaja, moguće učiniti.

Kako i gdje prijaviti štetu iz osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja? Za detaljne informacije kako prijaviti osigurani slučaj po ugovorenoj polici kliknite ovdje.

Potrebna dokumentacija

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu štete iz osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja?

Kako bi obrada vašeg zahtjeva bila što brža, Croatia osiguranje d.d. sugerira da već kod prijave štete iz osiguranja osoba od posljedica nesretnog slučaja ispunite i predate sljedeće obrasce i dokumente:

Ukoliko je nesretni slučaj rezultirao ozljedom osiguranika:

 • Obrazac za prijavu nesretnog slučaja,
 • Policu osiguranja i dokaz o uplaćenoj premiji,
 • Dokaz o okolnostima nastanka nesretnog slučaja (zapisnik o očevidu, prijava ozljede na radu…),
 • Medicinsku dokumentaciju s utvrđenim posljedicama radi određivanja konačnog postotka trajnog invaliditeta i
 • Druge potrebne dokaze ovisno o okolnostima nastanka nesretnog slučaja (npr. vozačka dozvola, prometna dozvola, zapisnik o alkotestiranju).

Ukoliko je nesretni slučaj rezultirao smrću osiguranika:

 • obrazac za prijavu smrti zbog nesretnog slučaja,
 • policu osiguranja i dokaz o uplaćenoj premiji i
 • dokaz da je smrt nastupila kao posljedica nesretnog slučaja (otpusno pismo iz bolnice/nalaz mrtvozornika ili obdukcijski nalaz, smrtni list).

Potrebne obrasce za prijavu štete možete pronaći u rubrici Dokumenti za preuzimanje, te ih zajedno s nabrojenom dokumentacijom dostavite osiguratelju.