Array

Natječaj za posao

Pozicija 1: VODITELJ ODJELA KONTROLINGA I POSLOVNOG IZVJEŠĆIVANJA (m/ž)

Mjesto rada: Ljubuški

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz tri mjeseca probnog rada

Opis posla:

 • koordinira i rukovodi te organizira rad Odjela
 • provodi interne propise i odluke Uprave Društva
 • donosi poslovne odluke u okviru nadležnosti Odjela
 • koordinira aktivnosti poslovnog planiranja i nadzor nad procesom poslovnog planiranja
 • prati, analizira i redovito izvještava o realizaciji poslovnih planova i uspješnosti poslovanja
 • koordinira aktivnosti izrade poslovnih prognoza
 • koordinira provođenje procesa praćenja i izvještavanja budžeta
 • daje podršku managemetu u procesu odlučivanja kroz analiziranje uspješnosti
 • predlaže mjere za unapređenje efikasnosti poslovanja i optimizaciju procesa
 • aktivno sudjelovanje u izradi studija ocjena isplativosti i/ili rizičnosti
 • prati troškove i daje prijedloge za optimizaciju troškova
 • kontinuirano unapređuje troškovno i upravljačko računovodstvo u sinergiji s računovodstvenom funkcijom, kroz upravljanje troškovima, iskazivanje rezultata po centrima odgovornosti i nosiocima troškova
 • podnosi izvješća sukladno internim propisima, zahtjevima regulatora i po nalogu Uprave Društva
 • izrađuje procedure i druge interne propise iz nadležnosti Odjela
 • kontinuirano poboljšava sustava planiranje i izvještavanja
 • prati propise koji reguliraju izvještavanje

Traženi uvjeti za radno mjesto:

 • VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja ekonomske struke-smjer financije, računovodstvo i revizija i sl.
 • najmanje 5 godina radnog iskustva u financijskim djelatnostima
 • aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • napredna razina poznavanja MS Office alata

Prednosti:

 • radno iskustvo na poslovima kontrolinga u financijskom sektoru
 • radno iskustvo na poslovima kontrolinga osiguranja poželjno
 • dobro poznavanje računovodstvenih i financijskih procesa
 • analitički pristup rješavanju problema
 • samostalnost i proaktivnost u radu
 • metodičnost i strukturiranost u radu
 • sklonost kontinuiranom, profesionalnom razvoju i stjecanju znanja
 • sklonost timskom radu

Pozicija 2: STRUČNJAK ZA KONTROLING I POSLOVNO IZVJEŠĆIVANJE (m/ž)

Mjesto rada: Ljubuški

1 izvršitelj na neodređeno vrijeme uz pola godine probnog rada

Opis posla:

 • sudjeluje u pripremi plana i prognoze
 • sudjeluje u procesu izvješćivanja o realizaciji plana i prognoze
 • sudjeluje u procesu praćenja i izvještavanja budžeta
 • izrađuje izvješća sukladno internim propisima, zahtjevima regulatora i po nalogu Uprave Društva
 • provodi analize različitih segmenata poslovanja
 • provodi analizu tržišta i konkurencije te ocjene pozicije na tržištu

Traženi uvjeti za radno mjesto:

VSS -VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog (najmanje 240 ECTS bodova), drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja – diploma visokog obrazovanja

 • minimalno 1 godina iskustva
 • Iskustvo i napredno poznavanje rada u MS Office alatima
 • Strukturiran, analitičan i precizan pristup u obavljanju poslova
 • Angažiranost, proaktivnost i samostalnost u pristupu
 • Dobro upravljanje vremenom i sposobnost istovremenog obavljanja više zadaća

Prednosti:

 • diploma visokog obrazovanja ekonomske struke-smjer financije, računovodstvo i revizija i sl
 • iskustvo u kontrolingu, računovodstvu, reviziji ili sličnim specifičnim odjelima

Ako ste zainteresirani za navedene pozicije, udovoljavate navedenim uvjetima, analitični ste i želite raditi u poticajnom radnom okruženju u kojem možete primijeniti svoja znanja i iskustvo, pošaljite nam životopis i za koju poziciju se prijavljujete najkasnije do 19.4.2019. na e-mail info@crosig.ba s obveznom naznakom „Prijava na natječaj“ u predmetu e-mail-a.