Mješovito osiguranje života

Financijski zbrinite najbliže u slučaju da vam se nešto dogodi ili po isteku police iskoristite ušteđena sredstva.

O osiguranju života

Želite li sebi osigurati bezbrižniju starost te pružiti sigurnost svojim najbližima osiguranje života za slučaj smrti i doživljenja je pravi način da to ostvarite. Ova vrsta osiguranja je najraširenije i najkvalitetnije osiguranje jer se uz osiguranje i štedi, te se ostvaruje dobit tijekom cijelog trajanja ugovora.

 • Oblik ugovaranja: pojedinačno, uzajamno i grupno (za tvrtke)
 • Način plaćanja: mjesečno, kvartalno, polugodišnje, godišnje i jednokratna uplata
 • Osigurati se mogu zdrave osobe od navršene 14. godine života pa do navršene 70. godine.
 • Osiguranje se može ugovoriti na rok od 5 do 30 godina.
 • Osiguranje se ugovara u EUR-ima, a premija se uplaćuje u KM po srednjem tečaju CB BIH na dan uplate.
 • Ugovoreni fiksni iznosi premija i osiguranih svota mogu se mijenjati tijekom trajanja osiguranja.
 • Iznos (minimalne) premije koju je moguće ugovoriti ovisi o vrsti police koja se ugovara.

U razdoblju od zaprimanja ponude do početka osiguranja osiguranik ima privremenu osigurateljnu zaštitu za slučaj smrti uslijed nesretnog slučaja koja odgovara iznosu ugovorene svote za doživljenje iz ponude, ali ona ne može biti veća od 10.000 EUR.

Osiguratelj isplaćuje majci djeteta, koja je osigurana individualnom ili uzajamnom policom, naknadu za opremu djeteta u visini 2,5% od osigurane svote za doživljenje pod uvjetom da je dijete rođeno poslije 6 mjeseci trajanja osiguranja.

Ovim osiguranjem pokriveni su sljedeći osigurani slučajevi:

 • Osigurani slučaj doživljenja
 • Osigurani slučaj smrti uslijed bolesti
 • Osigurani slučaj smrti uslijed nezgode

Mješovito osiguranje života s jednokratnom uplatom premije – CROATIA BENEFIT

Policom CROATIA BENEFIT osiguravate isplatu novčanih sredstava po isteku osiguranja ali i osiguravate financijsku budućnost korisnika Vaše police u slučaju da se Vama nešto dogodi.

Croatia Benefit polica sadrži značajnu štednu komponentu, osiguranje za slučaj smrti ali i isplatu dvostrukog osiguranog iznosa u slučaju smrti uslijed nezgode. Sa prinosom iznad razine prinosa na oročene depozite predstavlja izuzetno povoljno ulaganje.

Premija se plaća jednokratno a osigurati se mogu osobe u dobi od 14 do 72 godine.

Trajanje osiguranja možete ugovoriti na 3 ili 5 godina a minimalna premija iznosi 1.000,00 EUR.

Dodatne pogodnosti koje ova polica omogućuje su: dobivanje zajma i vinkulacija police a može poslužiti kao kolateral u banci.

Primjer izračuna za jednokratnu uplatu u iznosu 10.000,00 EUR:

Jednokratna uplata
(EUR)

Trajanje osiguranja

Pristupna dob

Smrt uslijed bolesti
(EUR)

Smrt uslijed nesretnog slučaja i prometne nezgode (EUR)

Isplata po isteku osiguranja – doživljenje (EUR)

10.000,00

3 godine

35 godina

10.335,00

20.670,00

10.335,00

45 godina

10.334,00

20.668,00

10.334,00

5 godina

35 godina

11.158,00

22.316,00

11.158,00

45 godina

11.153,00

22.306,00

11.153,00

 

Mješovito osiguranje života s jednokratnom uplatom premije – EXCLUSIVE PLUS

Croatijina EXCLUSIVE PLUS polica osiguranja života nudi vam zaštitu ulaganja, miran san ali i financijsku zaštitu vaših najbližih.

Ovo je idealan model osiguranja za sve koji raspolažu sa izvjesnim novčanim sredstvima koja žele, na relativno kratak rok, pohraniti na sigurno. Po isteku osiguranja isplatit će se osigurana svota za doživljenje. U slučaju onog najgoreg, osigurana svota se odmah isplaćuje korisniku/korisnicima, i to uslijed nezgode isplaćuje se dvostruka a uslijed prometne nezgode trostruka osigurana svota.

Minimalna premija koja se za ovo osiguranje može uplatiti je 1.000 EUR. Osigurati se mogu zdrave osobe u dobi od 14 do 68 godina. Osiguranje se ugovara na 5 godina a prinos je na razini prinosa oročenih depozita.

Za slučaj smrti i doživljenja s dodatnim osiguranjem za slučaj smrti zbog nesretnog slučaja – trostruka osigurana svota

Ovo osiguranje podrazumijeva isplatu trostruke osigurane svote za slučaj smrti uslijed nezgode.

Individualno osiguranje

Ugovaratelj sklapa osiguranje života za jednu osobu sa ili bez liječničkog pregleda. Ugovorena osigurana svota za život isplaćuje se po doživljenom isteku ugovorenog trajanja osiguranja ili u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Uzajamno osiguranje

Kod uzajamnog osiguranja života uzajamno se osiguravaju dvije osobe (supružnici, braća i sestre, roditelji i djeca, poslovni suradnici…). Na polici osiguranja života navedena su dva osiguranika na čiji se život odnosi osiguranje i od čijeg doživljenja ili smrti ovisi isplata ugovorene osigurane svote. Korisniku za slučaj doživljenja isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, ako su oba osiguranika doživjela istek.

Ako su korisnici za slučaj doživljenja ujedno i osiguranici tada im se isplaćuje ugovorena osigurana svota i dobit u jednakim dijelovima. Korisniku za slučaj smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit ako je smrt jednog od osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja, čime prestaje osiguranje.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života koje pokriva dodatne rizike.

 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) uz osiguranje života koje pokriva rizike najtežih bolest.

 • ishemičnu bolest srca
 • srčani infarkt
 • moždani udar
 • multiplu sklerozu
 • Parkinsonovu bolest
 • Alzheimerovu bolest
 • AIDS
 • kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak)

Osigurana svota za dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja može biti jednaka ili manja od osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja moguće je ugovoriti za pristupne dobi od navršene 14. godine života pa sve do završetka kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba navršila 55 godina života.

Za slučaj smrti i doživljenja

Individualno osiguranje

Ugovaratelj sklapa osiguranje života za jednu osobu sa ili bez liječničkog pregleda. Ugovorena osigurana svota za život isplaćuje se po doživljenom isteku ugovorenog trajanja osiguranja ili u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Uzajamno osiguranje

Kod uzajamnog osiguranja života uzajamno se osiguravaju dvije osobe (supružnici, braća i sestre, roditelji i djeca, poslovni suradnici…). Na polici osiguranja života navedena su dva osiguranika na čiji se život odnosi osiguranje i od čijeg doživljenja ili smrti ovisi isplata ugovorene osigurane svote. Korisniku za slučaj doživljenja isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, ako su oba osiguranika doživjela istek.

Ako su korisnici za slučaj doživljenja ujedno i osiguranici tada im se isplaćuje ugovorena osigurana svota i dobit u jednakim dijelovima. Korisniku za slučaj smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit ako je smrt jednog od osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja, čime prestaje osiguranje.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života koje pokriva dodatne rizike.

 • smrt uslijed nezgode
 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) uz osiguranje života koje pokriva rizike najtežih bolesti.

 • ishemičnu bolest srca
 • srčani infarkt
 • moždani udar
 • multiplu sklerozu
 • Parkinsonovu bolest
 • Alzheimerovu bolest
 • AIDS
 • kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak)

Osigurana svota za dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja može biti jednaka ili manja od osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja moguće je ugovoriti za pristupne dobi od navršene 14. godine života pa sve do završetka kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba navršila 55 godina života.

Za slučaj smrti i doživljenja s jednokratnom uplatom premije

Kod osiguranja života s jednokratnom uplatom premije premija se uplaćuje jednokratno i minimalna premija koja se za ovo osiguranje može uplatiti je 2.500 EUR. Osigurati se mogu zdrave osobe od navršene 14. godine života pa do navršene 70. godine. Osiguranje se može ugovoriti na rok od 3 do 30 godina.

 • Osigurani slučaj doživljenja - Isplata osigurane svote za doživljenje po isteku osigura s obračunatim udjelom u dobiti.
 • Osigurani slučaj smrti uslijed bolesti - Isplata osigurane svote za doživljenje s do tada obračunatim udjelom u dobiti.
 • Osigurani slučaj smrti uslijed nezgode - Isplata osigurane svote za doživljenje s do tada obračunatim udjelom u dobiti.

Individualno osiguranje

Ugovaratelj sklapa osiguranje života za jednu osobu sa ili bez liječničkog pregleda. Ugovorena osigurana svota za život isplaćuje se po doživljenom isteku ugovorenog trajanja osiguranja ili u slučaju smrti osiguranika za vrijeme trajanja ugovora o osiguranju.

Uzajamno osiguranje

Kod uzajamnog osiguranja života uzajamno se osiguravaju dvije osobe (supružnici, braća i sestre, roditelji i djeca, poslovni suradnici…). Na polici osiguranja života navedena su dva osiguranika na čiji se život odnosi osiguranje i od čijeg doživljenja ili smrti ovisi isplata ugovorene osigurane svote. Korisniku za slučaj doživljenja isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit po isteku ugovorenog trajanja osiguranja, ako su oba osiguranika doživjela istek.

Ako su korisnici za slučaj doživljenja ujedno i osiguranici tada im se isplaćuje ugovorena osigurana svota i dobit u jednakim dijelovima. Korisniku za slučaj smrti isplaćuje se ugovorena osigurana svota uvećana za dobit ako je smrt jednog od osiguranika nastupila tijekom ugovorenog trajanja osiguranja, čime prestaje osiguranje.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje osoba od posljedica nesretnog slučaja (dopunska nezgoda) uz osiguranje života koje pokriva dodatne rizike.

 • smrt uslijed nezgode
 • trajni invaliditet zbog nesretnog slučaja
 • dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja.

Uz ovo osiguranje može se sklopiti i dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja (TBS) uz osiguranje života koje pokriva rizike najtežih bolesti.

 • ishemičnu bolest srca
 • srčani infarkt
 • moždani udar
 • multiplu sklerozu
 • Parkinsonovu bolest
 • Alzheimerovu bolest
 • AIDS
 • kronično zatajenje bubrežnih funkcija
 • zatajenje jetre
 • ankilozantni spondilitis
 • reumatski artritis
 • zloćudne bolesti (rak)

Osigurana svota za dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja može biti jednaka ili manja od osigurane svote za slučaj doživljenja po polici osiguranja života, ali ne veća od 60.000,00 EUR.

Dopunsko osiguranje teško bolesnih stanja moguće je ugovoriti za pristupne dobi od navršene 14. godine života pa sve do završetka kalendarske godine u kojoj je osigurana osoba navršila 55 godina života.

Primjer 1 – Individualno osiguranje života

Croatia osiguranje vam pruža mogućnosti osiguranja od nesretnog slučaja, prilagođene vašim željama, zanimanju i aktivnostima. I to uz vrlo povoljnu premiju. Dodatne informacije možete pronaći ovdje.

Ugovor na 20 godina, ženska osoba 25 godina starosti.

Godišnja premija 1.200,00
Osiguranje života
Osigurana svota za doživljenje 24.300,00 + dobit *
Osigurana svota za slučaj smrti uslijed bolesti 24.300,00 + do tada ostvarena dobit
Osigurana svota za slučaj smrti uslijed nezgode 72.900,00 + do tada ostvarena dobit
Dopunsko osiguranje od nezgode
Godišnja premija 40
Osigurana svota za trajni invaliditet: 27.000,00
Osigurana svota za 100 % invaliditet zbog nesretnog slučaja: 40.500,00
Dnevna nadoknada za liječenje u bolnici zbog nesretnog slučaja: 16
Vrijednosti su izražene u KM

Primjer 2 – Štedno osiguranje djece

Za dijete staro 6 mjeseci otac želi ugovoriti štedno osiguranje djece s godišnjom premijom u iznosu od 800 KM i trajanjem od 20 godina.

Godišnja premija 800
Trajanje osiguranja: 20 godina
Osigurana svota za doživljenje 17.640,57 + dobit *
Vrijednosti su izražene u KM