Izvještaj vanjskog revizora za 2023. godinu

Izvještaj vanjskog revizora za 2023. godinu možete preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj vanjskog revizora za 2023. godinu – Croatia osiguranje d.d.