Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta – obavijest o održanoj izvanrednoj Skupštini Društva