Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje Društva – obavijest o održanoj redovnoj Skupštini Društva