Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta – obavijest o isplati dividende

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na fin. poslovanje emitenta