Popis zastupnika i posrednika RS

Popis zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju sa kojima Croatia osiguranje d.d. sa sjedištem u Mostaru ima sklopljene ugovore za područje Republike Srpske:

„RESPECT INSO“ d.o.o. Bjeljina
Unicredit Bank a.d. Banja Luka
„PRVI BROKER d.o.o. brokersko društvo u osiguranju“ Banja Luka
„ADVANTIS BROKER“ brokersko društvo u osiguranju d.o.o,. Banja Luka
„M BROKER“ d.o.o. Banja Luka