Popis zastupnika i posrednika RS

Popis zastupnika u osiguranju i brokera u osiguranju sa kojima Croatia osiguranje d.d. sa sjedištem u Mostaru ima sklopljene ugovore za područje Republike Srpske:

„FINOS d.o.o. brokersko društvo u osiguranju“, Banja Luka
„RESPECT INSO“ d.o.o. Bijeljina
Unicredit Bank a.d., Banja Luka
„PRVI BROKER d.o.o. brokersko društvo u osiguranju“, Banja Luka
„ADVANTIS BROKER“ brokersko društvo u osiguranju d.o.o., Banja Luka
„M BROKER“ d.o.o., Banja Luka