Novosti

Izvješće o poslovanju emitenta u razdoblju od 01.01. – 30.06.2021. godine

Izvješće o poslovanju emitenta u razdoblju od 01.01. - 30.06.2021. godine - OEI-OS: Izvještaj OEI-OS 30.06.2021.

Izvještaj neovisnog revizora za 2020. godinu

Izvještaj neovisnog revizora za 2020. godinu: Izvještaj

Sažetka revidiranog izvješća za 2020. godinu

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Sažetak revidiranog izvještaja za 2020. godinu

Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta

Izvještaj se može preuzeti na sljedećoj poveznici: Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje

Obavijest o sazivanju redovne Skupštine Društva

Redovna Skupština CROATIA OSIGURANJA d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se u petak, 25.06.2021. godine s početkom u 11,00 sati. Skupština će se...