Imovinsko osiguranje

Jednom policom osigurajte svoju nekretninu i stvari u njoj od štete nastale provalom, požarom i drugim rizicima.

Vaše kuće, stanove, kuće za odmor, poslovne prostore i slične objekte, namještaj, strojeve i ostalu opremu, kao i zalihe, možete osigurati kod nas.

Nudimo Vam mogućnost osiguranja od raznih opasnosti kao što su osiguranja:

 • požara i nekih drugih opasnosti
 • potresa
 • provalne krađe i razbojstva
 • loma stakla
 • loma strojeva
 • odgovornosti i profesionalne odgovornosti

Nudimo Vam i ostala imovinska osiguranja:

 • osiguranje kućanstva
 • osiguranje objekata u izgradnji
 • osiguranje objekata u montaži
 • osiguranje od opasnosti prekida rada zbog požara i nekih drugih opasnosti
 • osiguranje usjeva
 • osiguranje životinja
 • razna druga imovinska osiguranja

Osiguranje od požara

Osiguranjem po ovim Uvjetima pruža se osiguravajuća zaštita od sljedećih opasnosti (osnovne opasnosti):

 • požara i udara groma,
 • eksplozije, osim eksplozije od nuklearne energije,
 • oluje,
 • grada (tuče),
 • udara vlastitog motornog vozila i vlastitog pokretnog radnog stroja i nepoznatog motornog vozila u osigurani građevinski objekt,
 • pada i udara letjelice,
 • manifestacija i demonstracija.

Ako se posebno ugovori i obračuna dodatna premija, osiguravajuća se zaštita proširuje na jednu ili više dopunskih osiguranih opasnosti već prema tome kako se ugovori, i to na:

 • poplavu, bujicu i visoku vodu,
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta,
 • snježnu lavinu,
 • težinu snijega,
 • istjecanje tekućina (lekaža),
 • izlijevanje vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
 • prodor oborinskih voda s krova,
 • samozapaljenje zaliha.

Osiguranje kućanstva

Stvari u kući, odnosno stanu, koje služe za uređenje stana te za osobnu upotrebu i potrošnju (namještaj, kućanski aparati i uređaji, odjeća, gotov novac, dragocjenosti itd.) osnovnim osiguranjem obuhvaćaju 14 opasnosti:

 • požar i udar groma
 • eksplozija
 • oluja
 • tuča (led)
 • pad letjelice
 • manifestacije i demonstracije
 • poplave i bujice
 • klizanje tla i odronjavanje zemljišta
 • snježne lavine
 • izlijevanja vode iz vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
 • provalne krađe
 • razbojstva
 • obične krađe
 • odgovornosti

Uz osnovno osiguranje stvari u kućanstvu, može se ugovoriti i dodatno osiguranje stakla od loma i osiguranje boja, obloga, podova i stakla od gore navedenih opasnosti te kućanskih uređaja od šteta nastalih djelovanjem električne energije. Od šteta nastalih djelovanjem električne energije osim uobičajenih kućanskih uređaja (hladnjak, TV, perilica itd.) moguće je osigurati i stabilne klima uređaje.

Moj Majstor – pomoć u kući

Omogućuje organiziranje pomoći i pokriće troškova kod potreba hitnih intervencija u domu, 0-24 h, 365 dana u godini.

Osiguranici u slučaju iznenadnih i neočekivanih događaja mogu računati na hitnu intervenciju stručne osobe da bi se spriječilo:

 • daljnje oštećenje objekta i predmeta u objektu,
 • ugrožavanje zdravlja i sigurnosti osiguranika i
 • boravak osiguranika u neadekvatnim uvjetima zbog štete nastale u objektu.

U pokriću su:

 • sanacija vodovodnih i kanalizacijskih cijevi,
 • sanacija električnih instalacija,
 • sanacija brave ili omogućavanje otvaranja vrata i
 • sanacija stakla i stolarski radovi.

Usluge se mogu naručiti 0-24 h, 365 dana u godini, pozivom kontaktnom centru Croatia Asistencije. Osiguranje pomoći u kući vrijedi 12 mjeseci od datuma ugovaranja. Može se ugovoriti samostalno ali i kao izvrsna dopuna ostalim imovinskim osiguranjima.

Cijena proizvoda je 25 KM.