14.6.2019.
Izvještaj o održanoj Skupštini Društva
Izvještaj o događaju koji bitno utječe na financijsko poslovanje emitenta
4.6.2019.
Izvještaj neovisnog revizora za 2018. godinu
Izvještaj neovisnog revizora
16.5.2019.
Obavijest o sazivanju redovne skupštine društva
Skupština Croatia osiguranja d.d. sa sjedištem u Mostaru održat će se 06.06.2019. godine s početkom u 11.00 sati. Skupština će se održati u prostorijama Podružnice Društva u Ljubuškom, ul. Sestara Milosrdnica br. 19.
Štedno osiguranje djece
Osiguranje života
Odaberite prodajno mjesto:
Direkcija Kontaktirajte nas Mapa
Adresa: Kardinala Stepinca b.b., 88000 Mostar
Telefon: +387 (0)36 446 700 Faks: +387 (0)36 446 701
E-pošta: